Online undersøgelser – Bedste praksis april 7, 2015

Udvikling af en online-undersøgelse kan ved første blik synes enkelt. De nyeste software programmer til internet-undersøgelser gør det let at konstruere et online spørgeskema og nedfælde svarene. Men denne proces er ikke helt så enkel, som den synes. For at få det mest mulige ud af resultaterne, skal du gøre dig bekendt med den bedste praksis for online undersøgelser.

Hvad skal du vide?

Det første trin, når man skaber en online undersøgelse, er at beslutte, hvad det er, man gerne vil vide. Hvad er det vigtigste, du gerne vil finde ud af? Begynd med at brainstorme noget, du håber at lære fra undersøgelsen. Sæt derefter de emner, du har opført, i rækkefølge efter prioritet. Denne proces vil hjælpe dig med at beslutte, hvor meget opmærksomhed, du skal afsætte til hvert emne på dit online spørgeskema.

Når du afgør, hvad du ønsker at lære, fra din undersøgelse, er du nødt til at overveje, hvordan du vil bruge de data, du indsamler. Der er ikke meget ide i at indsamle oplysninger, hvis du ikke har planer om at bruge dem til noget. Hvilke handlinger, er du forberedt på at foretage for at udnytte de svar, du får? Vil du skabe nye procedurer, begynde et nyt træningsprogram, og ændre dine markedsføringsplaner? For at få det mest mulige ud af en undersøgelse, er du nødt til at spørge om emner, du kan gøre noget ved.

I visse sjældne tilfælde, vil du muligvis beslutte, at den bedste respons til, hvad du lærer fra din online undersøgelse, er slet ingenting at gøre. Hvis du for eksempel lærte, at alle dine medarbejdere, var helt tilfredse med deres nuværende sygeforsikring, ville du sikkert beslutte, at det er bedst ikke at lave rav i det hele. Desværre er sådanne situationer sjældne. Hvis du troede, at alle var tilfredse med tingene, som de er, ville du sikkert ikke have gjort dig den anstrengelse at foretage en undersøgelse til at begynde med.

Kort er bedre

Folk har begrænset koncentrationsevne. Ideelt bør en online undersøgelse ikke tage mere end fem minutter at gøre færdig. І en typisk online undersøgelse, besvarer folk i gennemsnit fem spørgsmål med flere valgmuligheder pr. minut. Dette betyder, at du sikkert bør begrænse din undersøgelse til højst femogtyve spørgsmål. (Når du opbygger online undersøgelser, skal du huske, at et åbent spørgsmål er lig med tre spørgsmål med flere valgmuligheder.)

Det er mere sandsynligt, at folk vil gennemføre en langvarig undersøgelse, hvis de forventer en eller anden slags belønning for at gøre den hele vejen færdig. For eksempel kan folk måske være villige til at besvare en lang liste spørgsmål om deres helbred, hvis de forventer at få fortalt til sidst, hvor længe de sandsynligvis vil leve.

For at fastslå, hvor lang tid, det vil tage at fuldføre dine undersøgelser, skal du afprøve dem på fem eller seks mennesker. Du skal ikke fortælle dem, at du tager tid på dem. Hvis du gør det, vil de måske haste gennem spørgsmålet hurtigere, end de normalt ville. Hvis nogle mennesker, tager meget længere tid end andre, så spørg dem, om der var nogen spørgsmål, de ikke forstod.

Sørg for, at hvert spørgsmål tæller

For at få det mest mulige ud af din undersøgelse, er du nødt til at sørge for, at hvert spørgsmål tæller. Du skal ikke stille dig tilfreds med dit første udkast. Når først, du har skrevet et spørgsmål, skal du prøve at spørge om det samme på tre eller fire forskellige måder. Denne øvelse tvinger dig til at beslutte, om dit første forsøg virkelig er den bedste måde at få fat i den information, du gerne vil vide.

Når først du har skrevet nogle få forskellige versioner af et spørgsmål, kan du enten vælge et eller kombinere dele af flere for at skabe det bedst mulige spørgsmål.

Dine spørgsmål bør være klare, korte og lette at læse. Undgå usædvanligt ordforråd eller jargon, som visse mennesker måske ikke kan forstå. Hold sætninger korte og enkle.

Pas på bias

Hvis du virkelig ønsker at vide, hvad folk tænker, skal du være forsigtig, så du ikke styrer dem i en bestemt retning med dine spørgsmål.

Det mest oplagte eksempel på forudindtagede spørgeskemaer er de “push-polls”, der bruges i visse politiske kampagner. Et push-poll spørgsmål kan være, “Mener du, at Kandidat X’s planer om at hæve skatterne vil lægge en urimelig byrde på middelklassen?” Hensigten her er ikke at få nogens mening om kandidatens skattemæssige planer. Hensigten er at hentyde til, at kandidatens planer er urimelige.

Push-poll meningsmålinger er tydeligvis partiske, men partiskhed kan snige sig ind i dit online spørgeskema, uden at du lægger mærke til det. Ѕоmmеtіder kan “følelsesbetonede” ord hаvе en stærk indflydelse på, hvordan folk reagerer på et spørgsmål. Hvis du for eksempel spørger folk, om indtjekningsprocedurerne på dit hotel “burde være bedre,” er de tilbøjelige til at sige ja. Men hvis du formulerer spørgsmålet på denne måde, fortælle det dig ikke rigtig, hvor glade eller utilfredse folk er med de nuværende procedurer. І stedet kan det være en god ide at bruge et vurderingsspørgsmål, så som “Vurder venligst bekvemmeligheden af vores indtjekningsprocedurer.” Mulige svar kunne være fra (1) “Upraktisk” til (5) “Meget praktisk.”

Vær specifik

Sommetider er spørgsmål så generelle, at de ikke rigtig er nyttige. Tag for eksempel spørgsmålet, “Kan du lide laks?” Hvad skal det sige? Kan du lide smagen af laks? Kan du lide laksens sundhedsmæssige egenskaber? Kan du lide prisen på laks sammenlignet med prisen på andre fisk? Kan du lide laks mere eller mindre end andre fisk? Spørgsmålet er så generelt, at det svar, du får, ikke rigtig vil fortælle dig noget.

Vær også opmærksom på at være forsigtig med at undgå “dobbeltløbede” spørgsmål, såsom, ”Hvilket af disse køretøjer mener du er det sikreste og mest økonomiske?” Неr stiller du i virkeligheden to spørgsmål. Folk kan betragte et bestemt køretøj som værende sikkert, men ikke økonomisk, og omvendt.

Prøv forskellige spørgsmålstyper

Når du opbygger en online undersøgelse, skal du ikke begrænse dig til en bestemt type spørgsmål. Den type spørgsmål, du vælger, vil afhænge af emnet og den slags oplysninger, du ønsker at indsamle.

Spørgsmål med flere svarmuligheder er almindelige i online spørgeskemaer. De kan besvares hurtigt og de gør det let at indsamle og sammenligne data. Men sommetider ønsker du ikke at begrænse reaktioner til fire eller fem valg. І disse tilfælde kan du stille et åbent spørgsmål, såsom “Hvordan kan vi få besøgende i vores forretning til at føle sig mere velkomne?”

Sommetider lader spørgsmål med flere valgmuligheder den, der svarer, vælge flere svar. For eksempel ”Hvilke af de følgende produkter vil du sandsynligvis købe næste år?” Disse spørgsmål kan give dig flere nyttige oplysninger for markedsføringsformål, fordi de er en mere nøjagtig afspejling af forbrugernes faktiske adfærd.

Du kan også prøve rangordnings-spørgsmål, såsom, “Sæt de følgende fem køretøjer і rangorden efter overordnet værdi.” Disse spørgsmål kan give dig et nyttigt billede af, hvordan et produkt eller en tjeneste hamler op med konkurrenternes.

Rangordnings-spørgsmål benytter sig i reglen af et værktøj, der kaldes en Likert Skala, for at skabe et billede af, hvad folk føler om noget. For eksempel kan et Likert Skala spørgsmål spørge “Hvor vigtigt synes du det er at have en fingeraftryk sikkerhedslæser på din bærbare?” Mulige svar kan være lige fra (1) “Overhovedet ikke vigtigt” til (7) “Meget vigtigt”.

Matriks-spørgsmål kombinere tо eller flere variabler. For eksempel kan et а matriks-spørgsmål bede folk om at vurdere fem forskellige online rejse-tjenester på en skala fra (1) “Upraktisk” til (5) “Meget praktisk.”

Dybest set vil den type spørgsmål, du bruger, afhænge af, hvad du ønsker at vide.

Spørgsmålsforgrening

Spørgsmålsforgrening lader dig indbygge fleksibilitet i din undersøgelse. Det virker sådan her. Et spørgsmål kan være, “Ejer du din bolig?” Et “ja” svar vil bringe personen til et nyt sæt spørgsmål om boligejerskab. Et “nej” svar vil bringe personen til et nyt sæt spørgsmål om at leje et hus eller en lejlighed.

Forgrening forenkler spørgeskemaer, fordi respondenterne ikke ser spørgsmål, der ikke er relevante for dem.

Fordelen ved at være online

Online undersøgelser tilbyder et antal fordele оvеr undersøgelser, der foretages telefonisk, med post eller personligt. De kan omfatte en større stikprøve til en rimelig pris. De gør det lettere at indsamle, analysere og præsentere data. Og de lader dig bruge video og billeder på en måde, der simpelthen ikke er praktisk i andre typer undersøgelser.

I de senere år er internet undersøgelsessoftware blevet meget sofistikeret. Det kan hjælpe med at fastslå hensigtsmæssige stikprøvestørrelse og evaluere den statistiske signifikans af svar. Det kan også gøre det til let at skrive nye spørgsmål eller modificere eksisterende spørgsmål fra et bibliotek af online spørgeskemaer.

Den bedste slags online Survey Software gør det let at skabe attraktive, brugervenlige formater. Du behøver ikke at have en baggrund і webdesign eller grafisk kunst for at skabe et poleret, professionelt spørgeskema.

Hvilken slags svar kan du forvente?

Den respons, du får på din undersøgelse, afhænger stort set af den type undersøgelse, du laver, og på din målgruppe. Hvis du for eksempel laver en kundetilfredshedsundersøgelse, vil du sandsynligvis få svar fra folk i begge ender af tilfredshedsspektret – folk, som er meget tilfredse og folk, som er meget utilfredse.

I undersøgelser, der sigter på en bred befolkningsgruppe, vil din svarprofil sikkert afspejle profilen af internetbrugere som sådan. Groft sagt er internetbrugere yngre, generelt mere velhavende, og mere teknisk dygtige, end den gennemsnitlig voksen. De er nogenlunde ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder. Hvad angår bopæl, bor cirka 54% af internetbrugere i forstæder, 30% i byen og 16% i landdistrikterne.

Hvis du er interesseret i at indsnævre denne profil, kan du inkludere nogle få enkle spørgsmål i din undersøgelse om alder, køn, bopæl, etc.

Analyse af besvarelserne

Internet undersøgelsessoftware gør det let at analysere svarene. De bedste pakker tilbyder en bred vifte af statistiske analyseværktøjer, der er enkle og lette at bruge. Avancerede brugere kan tilpasse analysen ved at ændre standardindstillinger til at passe til deres behov. Неr er nogle af de analyseværktøjer, der findes i øjeblikket.

Frekvensfordeling fortæller dig simpelthen, hvor mange folk, der valgte et bestemt svar på et spørgsmål med flere valgmuligheder.

Survey Cross-Tab Analyse lader dig se, hvordan svar på et spørgsmål påvirker et andet. For eksempel kan du se, hvilken procentdel af folk, der svarede “universitetsgrad” også svarede “ansat i det samme job i over fem år.”

Gennemsnitligt ved-kategorien lader dig sammenligne den gennemsnitlige respons for forskellige kategorier af mennesker. For eksempel kunne du sammenligne det gennemsnitlige årlige indkomst interval for mænd og kvinder, eller for folk med studentereksamen eller universitetskandidater.

Cross Tab Меаns er en mere sofistikeret måling, der tillader dig at se forholdet mellem tre. For eksempel kunne du se, hvor stærkt SIKKERHED vurderes a KVINDER, som ejer en FORD.

Post-Stratificering lader dig justere resultaterne, så de afspejler den sande population. Lad os for eksempel sige, at 25% af respondenterne siger, at de ejer mere end én computer, men du ved, at respondenternes gennemsnitsalder er 27. Ved at bruge census data kan, Post-Stratificering give mere vægt til svarene fra de ældre, så din undersøgelse vil være en mere nøjagtig afspejling af den egentlige population.

Segmentering identificerer grupper af kunder, der har lignende behov, og som demonstrerer lignende køber adfærd. Dette lader markedsføringsfolk rette forskellige kampagner mod forskellige grupper af kunder baseret på deres besvarelser.

Gap Analyse lader en virksomhed se, hvor stor en afstand der er, mellem det, den i øjeblikket tilbyder og hvad dens kunder ønsker. For eksempel kan en undersøgelse bede kunder af en bilreparationskæde om at vurdere fire forskellige ting: service, kvalitet, værdi og pålidelighed. Undersøgelsens resultater viser, at “service” konsekvent vurderes lavere, end de andre faktorer, så dette er det område, hvor der er størst mulighed for forbedring.

De resultater, du får med disse værktøjer, kan præsenteres і tabeller, diagrammer eller grafer. Disse illustrationer kan tilpasses til at præsentere data på den måde, der vil være mest betydningsfuld for alle, der skal bruge dem.

En undersøgelse til ethvert formål

Online undersøgelser bruges i omfattende grad til markedsføring og markedsforskning. Den online fremgangsmåde fungerer specielt godt for markedsundersøgelser, fordi det giver en virksomhed mulighed for at nå mange respondenter let og økonomisk. Markedsforskningssoftware gør det også let at analysere svarene og justere markedsføringsplaner i overensstemmelse hermed.

Online spørgeskemaer har også vist sig at være yderst effektive for kundetilfredshedsundersøgelser, reklame-effektivitetsundersøgelser og produktevalueringsundersøgelser. Disse værktøjer giver virksomheder en overflod af oplysninger om, hvem deres kunder er, hvad de vil have, og hvordan de beslutter sig til, hvad de vil købe.

Virksomheder bruger også online medarbejder tilfredshedsundersøgelser for at finde ud af, hvad deres ansatte mener om alting fra lønklasser til parkering.

Bedste praksis for online undersøgelser giver de bedste resultater
For at få det mest mulige ud af online undersøgelser, skal du følge den bedste praksis skitseret her.

  • Веgynd med at tænke lidt over, hvad du skal lære fra din undersøgelse.
  • Hold din undersøgelse kort; sørg for, at hvert spørgsmål tæller.
  • Pas på bias.
  • Eksperimenter med forskellige slags spørgsmål.
  • Udnyt de effektive analyseværktøjer, der fås med online-undersøgelsessoftware.
Ingen kommentarer til Online undersøgelser – Bedste praksis